Giới thiệu

WELLCOME TO LUXHOUSE

CÔNG TY TNHH TK XD LUXHOUSE được thành lập với mong muốn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ xây dựng chuyên nghiệp và chất lượng cao.

img

Chúng tôi cam kết xây dựng một công ty chuẩn mực nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Với quan niệm "sự tín nhiệm của khách hàng là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của công ty", chúng tôi biết mình phải làm gì để có được sự tín nhiệm ấy.

SLOGAN
“Kiến tạo không gian sống”

SỰ ĐẢM BẢO
Miễn phí nếu chất lượng dịch vụ không như thoả thuận

GIÁ TRỊ VĂN HÓA (CULTURE)
1. Suy nghĩ và hành động tích cực;
2. Đam mê và tận tâm;
3. Đoàn kết và hỗ trợ;
4. Chính trực;
5. Cam kết và tuân thủ hệ thống;
6. Sáng tạo và cải tiến liên tục;
7. Gánh trách nhiệm và không sợ thất bại;
8. Khiêm tốn và học tập liên tục.

tầm nhìn

Trở thành công ty cung cấp những giải pháp xây dựng hàng đầu tại Đông Nam Á.

sứ mệnh

Giúp cho thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc tạo ra những dịch vụ xây dựng chất lượng cao.